Deze website is eigendom van

Schilder- en decoratiewerken Rik Allary-Casier BVBA

MELKERIJSTRAAT 1 - 8480 ICHTEGEM

E-mail : info at schilder-rikallary.be


Ondernemingsnummer: BE0454.184.385.


Inzamelen van informatie Privacy en gegevensbescherming


De meeste informatie op deze website is beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Wanneer de gebruiker toch om persoonlijke informatie gevraagd wordt, zal deze informatie enkel gebruikt worden voor doeleinden die strikt aansluiten bij de dienstverlening van en door de firma op basis van de contractuele relatie als gevolg van de bestelling of registratie dan wel op basis van haar gerechtvaardigd belang om diensten te verlenen en u hiervoor te contacteren. De informatie over u wordt u op verzoek meegedeeld. U kan deze, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het ons te mailen op ons e-mail adres. Indien u uw rechten die voorzien zijn in de GDPR/AVG-wetgeving, zoals het opvragen, aanpassen en verwijderen van uw gegevens, wil laten gelden kan u dit doen via on e-mail adres.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:


Aansprakelijkheid

De op deze website beschikbaar gestelde informatie is met de grootste zorg samengesteld. Uiteraard is deze informatie richtinggevend en door de beknoptheid niet altijd volledig. Voor verdere en concrete uitleg kan u met ons bedrijf contact nemen via mail. Gelet op onze middelenverbintenis, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie.